Beurtvaart 5 - Dokkum

Telefoon: 0519 - 22 35 44

Van der Wal auto's

Snel en vakkundig

Alle merken en modellen

Disclaimer

Van der Waul Auto's Dokkum, hierna te noemen "Van der Wal Auto's", besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Van der Wal Auto's behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Van der Wal Auto's
garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Van der Wal Auto's is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Van der Wal Auto's of door U aan Van der Wal Auto's middels een website van Van der Wal Auto's of anderszins langs elektronische weg. Van der Wal Auto's kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Van der Wal Auto's aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Van der Wal Auto's garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Van der Wal Auto's aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.